Λεωφορία

volvo-buses-1

Έχουμε λεωφορεία για 25, 40, και 56 άτομα.